Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/044698/Drn

09.12.2015

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z.na umiestnenie zariadenia na plašenie kormorána veľkého na rieke Orava. Žiadateľ: SRZ - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina.