Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/043794/Kr

01.12.2015

Povolenie výnimky na vjazd a státie motorového vozidla, pohyb osôb mimo turistických chodníkov, umiestnenie dočasných zariadení v ochrannom pásme NP Veľká Fatra a vo vlastnom území NP Veľká Fatra, lokalita Boriny, k.ú. Mošovce, v rámci prípravy a nakrúcania TV reality show Farma v NP Veľká Fatra. Žiadateľ: Markíza -Slovakia, spol. s.r.o.