Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/043432/Drn

30.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. pre navrhovanú stavbu Akumulačná nádrž - Chopok sever. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Drmänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.