Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/042414/Drn

20.11.2015

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1/2015/023841-009/Drn zo dňa 24. 7. 2015, v súvislosti s umiestnením dočasného zariadenia - prístupová cesta cez Váh pre účely výstavby dialnice. Žiadateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3.