domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-ZA-OSZP1-2015/041206/Kr

Žiadateľ: SVP š.p.,OZ Piešťany,Správa Povodia horného Váhu  Ružomberok vo veci vydania odborného stanoviska k projektu : Moškovec - Rakovo, odstránenie nánosov z toku, podľa § 28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z.