Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/038540/Drn

21.10.2015

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2010/00771-9/Dur zo dň a18. 8. 2010, ktorým bola povolená výnimka na výskum a prieskum jaskýň. Žiadateľ: Jaskyniarsky klub Demänovská dolina, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš