Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/038130/Ryb

07.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Váh v k.ú. Veľká Bytča (konvexný breh vodného toku), v lokalite pri Bytčianskom moste.

Žiadateľ: Štefan Krajčoviech, Hvozdnica 18, 013 56  Hvozdnica