Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/037169/Drn

09.10.2015

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2005/00932/Ja zo dňa 26.9.2005 pre žiadateľa, podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona, na banskú činnosť podľa plánulikvidácie v lome Ružomberok I- Biely Potok. Žiadateľ: Mesto Ružomberok, Mestský úrad, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok.