Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/035978/Drn

01.10.2015

Žiadosť o spracovanie náhodnej ťažby v objeme 30 m3 na LC Biely Potok - Liptovská Osada - Rakytov, v NPR Salatín. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov Lipt. Štiavnica, 034 01 Ružomberok.