Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/035884/Drn

06.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu (povolenie výnimky) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.. na úpravu - vyčistenie prírodného výtvoru Rojkovská travertínová kopa. Žiadateľ:  Obec Stankovany - obecný úrad 133, 034 92 okres Ružomberok