Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/033479/Kr

10.09.2015

Žiadateľ: Ondrej Šulka, Kysucký Lieskovec 35, 023 34 Kysucký Lieskovec vo veci povolenia organizovať športovo - kynologické Podujatie -preteky psích záprahov na vozíkoch v k.ú.Mošovce, okres Turčianske Teplice v dňoch 17.-18.10.2015 a v rámci podujatia vjazd a státie motorovými vozidlami na poľnej ceste mimo zastavaného územia obce.