Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/031809/Drn

26.08.2015

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia Okresného úradu Žilina č. 2011/00073-2/Dur zo dňa 13. .1 2011 na vykonávanie prieskumu a výskumu jaskýň v oblasti Krakova hoľa. Žiadateľ: SPELEO DETVA, Komenského 16, 960 01 Zvolen.