Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/030686/Drn

18.08.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na realizáciu náučného chodníka (osadenie infotabulí) v k. ú. Hubová. Žiadateľ: Obec Hubová, 034 91 Hubová