Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/029995/Drn

10.08.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na umiestnenie stavby - dočasné premostenie rieky Váh rámovými prefabrikátmi pre potreby realizácie stavby diaľnice. Žiadateľ: Združenie Čebrať, Furmanská 6, 841 03 Bratislava.