Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/028347/Drn

19.08.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do mokrade, z dôvodu realizácie stavby MVE Liptovská Teplá II. Žiadateľ: GENERKAF, s.r.o., Bešeňová 72, 034 83 Liptovská Teplá.