Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/0274014/Ryb

16.07.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na ťažbu riečneho štrku z vodného toku Kysuca v RKM 10,400 - 10,800, v lokalite nad a pod ústím toku Pleš (pravostranné a stredové naplaveniny)

 

Žiadateľ: Eurokapital a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava