Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/026496/Drn

10.07.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vybudovanie náučného chodníka v Račkovej doline v k. ú. Pribylina. Žiadateľ: Obec Pribylina, 032 42 Pribylina