Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/026487/Drn

10.07.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín v k. ú. Beňadiková. Žiadateľ: Bc. Branislav Štúrik, Hoskorná 66, 038 61 Lipovec