Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/026481/Drn

10.07.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu / výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na organizovanie podujatia Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2015, v časi NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Quinta Essentia s.r.o., Fadruszova 11, 841 05 Bratislava.