Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/025242/Ryb

29.06.2015

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vydanie súhlasu na zakázanú činnosť uvedenú v zákone, za účelom usporiadania sv. omše na vrchole Veľkej Rače, pri príležitosti sviatku nanebovzatia Panny Márie.

Žiadateľ: Obec Oščadnica, Obecný úrad Oščadnica, Námestie M. Bernáta č. 745, 023 01  Oščadnica