Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/024459/Gs

24.06.2015

Źiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia - povolenie výnimky lesohospodárskej činnosti v k.ú.Kubínska hoľa.