Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/023843/Drn

17.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na výstavbu dočasnej približovacej cesty v území TANAPu. Žiadateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec, 032 21 Bobrovec.