Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/023841/Drn

18.06.2015

Žiadosť o povolenie výnimky-Diaľnica D1 Hubová-Ivachnová. Žiadateľ: Dopravoprojekt, a. s. Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3