Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/023823/Drn

18.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimiek zo zákona č. 543/2002 na organizovanie podujatia CampFest 2015., žiadateľ: mládež pre Krista-Slovensko, združenie, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov