Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/022982/Drn

09.06.2015

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2015/003377/Drn vydaného Okresným úradom Žilina, s doplnením parciel. Žiadateľ: BOBELL s.r.o., 034 73 Liptovská Osada 203.