Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/022237/Drn

05.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.. na zásah do toku a biotopov, z dôvodu realizácie stavby "MVE Liptovský Dvor". Žiadateľ: Liptovské Dvory s.r.o., Jánska dolina 438, 032 03 Liptovský Ján