Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/021875/Drn

02.06.2015

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie verejného športového podujatia "Slovenský pohár v zjazde" v k. ú. Demänovská Dolina v areáli Jasná. Žiadateľ: Tatry Mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš