Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/021769/Drn

29.05.2015

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na umiestnenie informačných tabúľ v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš