Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/020972/Drn

25.05.2015

Žiadosť o povolenie výnimky zo zázkazov ustnovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na výstavbu automatickej meteorologickej stanice v k. ú. Vyšná Boca, v lokalite Četova svadba. Žiadateľ: Horská záchranná služba, Stredisko lavínovej prevencie, Dr. J. Gašperíka 598, 033 01 Liptovský Hrádok