Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/020529/Drn

21.05.2015

Žiadosť o vydanie povolenia na organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia "Kvačiansky kotlík 2015", v území TANAPu. Žiadateľ: obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica