Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/020359/Drn

19.05.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na ošetrenie chránených stromov v k. ú. Stankovany z dôvodu zlého zdravotného stavu dvoch CHS. Žiadateľ: Obec Stankovany - Obecný úrad, 034 92 Stankovany 133