Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/018878/Drn

05.05.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na zmenu trasy turistického chodníka v úseku Spálený Žľab - Brestová v území TANAPu. Žiadateľ: Obec Zuberec, Hlavaná 289, 027 32 Zuberec