Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/017785/Gs

24.04.2015

žiadosť o udelenie výnimky na spracovanie vetrovej kalamity v NPR Madačov, Lesy SR