Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/015207/Gs

24.04.2015

Žiadosť o povolenie pretekov v zjazde horských bicyklov, k.ú. Párnica, žiadateľ Xb-trade, s.r.o. Žilina