Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/013125/Drn

17.03.2015

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., organizovať motoristické športové podujatie v k. ú. Kráľová Lehota a Východná. Žiadateľ: MGP racing, Priemyselná zóna 545, 032 02 Závažná Poruba.