Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/011882/Drn

10.03.2015

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na umiestnenie informačných tabúľ v NPR Jánska dolina. Žiadateľ: OZ Jánska dolina, J. Kalinčiaka č. 39, 032 03 Liptovský Ján