Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/010444/Ryb

23.02.2015

Žiadosť o doborné stanovisko, podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, k projektu "Lesná cesta Držatín - rekonštrukcia", plánovaný v k.ú. Hruštín, v D-zóne CHKO Horná Orava.  Žiadateľ:  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01  Námestovo