Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/010310/Ryb

23.02.2015

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k stavbe "Turčianske Kľačany - Magura: rekonštrukcia VN č. 210 odb. Magura".

Žiadateľ: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina