domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-ZA-OSZP1/2015/010303/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 15 ods. 2 písm. c, a v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z., k realizácii stavby "Ružomberok, Salaš Krajinka, Odvedenie splaškových vôd do ČOV Hrboltová" - umiestnenie potrubia. Žiadateľ: VING-PROJEKCIA, s.r.o., Kľučiny 434/44, 034 01 Liptovská Štiavnica.