Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/009509/Drn

17.02.2015

Žiadosť o opätovné vydanie príslušných povolení podľa zákona č. 543/2002 Z.z. na uskutočnenie činnosti v súvislosti s realizáciou stavby "Traverz Jelení Grúň 12a", z dôvodu neuskutočnenia činnosti do povoleného termínu. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš