Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/007270/Drn

29.01.2015

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakazaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na vykonávanie športových aktivít pri využívaní cyklotrasy. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš