Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/201401377/Drn

28.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, k vykonávaniu skalolezeckej činnosti v lokalite Skalné rady v masíve Sinej v NPR Demänovská dolina. Žiadateľ: Horolezekcý klub JASNÁ, Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš