Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/039878/Drn

18.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vybudovanie značeného turistického chodníka, v k. ú. Liptovská Osada, v území kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona. Žiadateľ: Obec Liptovská Osada, Obecný úrad, 034 73.