Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/039877/Drn

18.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na vybudovanie turistického značeného chodníka v k. ú. Liptovská Osada, v území kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona.  Žiadateľ: Obec Liptovská Osada, Obecný úrad, 034 73