hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2014/037434Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu uvedeného v § 2 písm. c vyhlášky MŽP SR č. 173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Horná Orava, v súvislosti so zalesňovaním plôch, vzniknutých po spracovaní poškodených stromov vetrom a podkôrnym hmyzom.  Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01  Námestovo