Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/036387/Ryb

18.11.2014

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. h) a písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na zber rastlín vrátane ich plodov a s tým súviskiaci pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka, na území NP Malá Fatra.  Žiadateľ: Ing. Milan Mucha, Košťany nad Turcom č. 121, 038 41 Košťany nad Turcom