Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/035997/Gs

14.11.2014

Žiadosť SRZ, MO Dolný Kubín o povolenie na umiestnenie plašiaceho zariadenia /kormorán veľký) na rieke Orave v určitých lokalitách.