Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/035720/Drn

11.11.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na umiestnenie zariadenia na plašenie kormorána veľkého, na vodnom toku Orava. Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Trstená, Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená.