Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/035537/Ryb

10.11.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázov ustanovených v § 16 ods. 1 písm b) a f) zákona č. 543/2002 Z.z.., na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty na území NPR Malý Polom.  Žiadateľ: Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka, 023 54  Turzovka