Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/034366/Drn

30.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 na vykonávanie technických geologických prác pri úlohe: Rýchlostná cesta R1, Banská Bystrica - Ružomberok D1, štúdia realizovateľnosti, IGP. Žiadateľ: Terra Geo s.r.o., Borodáčova 44, 040 17 Košice.